De moeizame weg van de afschaffing van de dividendbelasting

De nieuwe Nederlandse regels rondom de dividendbelasting kennen al een lange en een moeizame weg. Het afschaffen van de dividendbelasting zou vooral de belegger een hoop geld kosten, naar schatting 130 miljoen maar liefst. Volgens de overheid is de ontwikkeling gunstig voor buitenlandse bedrijven met activiteiten in Nederland. De meningen lopen nogal uiteen over dit onderwerp.

Afschaffing van de dividendbelasting als stuwing van de werkgelegenheid

Twee jaar geleden werden door de Nederlandse regering de nieuwe regels bekend gemaakt. In hun publicatieblad gaven ze de eerste details hoe ze het afschaffen zou bijdragen aan de aantrekkelijkheid van buitenlands bedrijven om meer handel in nederland zou gaan drijven, dit zou goed zijn voor de banen en de werkgelegenheid.

De verdeling van de belastingdruk

Bij deze interne publicatie gaf de regering ook aan hoe het om zou gaan met de belastingdruk van buitenlanders en de bewoners en hoe het om zou gaan met de restitutieverzoeken van dividendbelasting die zouden worden ingediend van 2011 en 2016.

Geen verplichting van terugbetaling door

Nederland is niet verplicht om Nederlandse dividendbelasting terug te betalen, als de bronbelasting op dividend volledig wordt geneutraliseerd door de woonstaat van de ontvanger van het dividend, door het gebruik van belastingkredieten of overtollige kredieten die moeten worden overgedragen.

Belangrijke kanttekening bij de toepassing van deze regels

Bovenstaande regels zijn dus alleen van toepassing op niet-kwalificerende buitenlandse individuele belastingbetalers die alleen in Nederland belastingplichtig zijn over een beperkte belastinggrondslag.

Het belastingvrije bedrag dat van toepassing was op binnenlandse belastingbetalers wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van deze belastinggrondslag, echter met de introductie van de nieuwe regels, niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen met in Nederland gevestigde activa, toegewezen spaardeposito’s en beleggingen in Nederlands onroerend goed, kan ook het belastingvrije bedrag in aanmerking nemen om hun belastingsituatie te bepalen.

Toezicht op een juiste toepassing van de belastingdruk regels

De belastingcontroleurs in Nederland houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kunnen u helpen bij het beoordelen of u in aanmerking komt voor een terugbetaling en vervolgens de terugbetalingsprocedure starten. Mocht je hier meer informatie over willen hebben dan raden we je aan te rade te gaan bij een belastingexpert. Maar als aan de regels voldoen worden kunnen bedrijven dus hun dividend krijgen zonder daar belasting voor hoeven te betalen.

Tot zover leek alles goed doordacht en goed overwogen maar er treed toch een probleem op wanneer het wordt uitgekeerd bij de beleggingsfondsen.

Bedrijven profiteren van deze regel maar de particulier betaald hiervoor de prijs

Voor beleggingsfondsen ligt het net even wat anders. Als ze beleggen in het buitenland ontvangen ze daarover winstuitkeringen. Daarover wordt in het buitenland meestal dividendbelasting betaald aan een buitenlandse belastingdienst. Op dit moment doet dat nog geen pijn, omdat beleggingsfondsen het in het buitenland afgedragen bedrag in Nederland mogen verrekenen.

Beleggingsinstellingen keren op hun beurt namelijk weer winst uit aan hun klanten. Over die winstuitkering moeten ze zelf ook dividendbelasting inhouden. In feite innen ze dus namens de fiscus belasting voor hun klanten. De belasting die ze in het buitenland hebben afgedragen mogen ze hiervan aftrekken. Daardoor kunnen ze dat bedrag gewoon uitkeren aan hun klanten.

Maar wat is de kern van het probleem?

Het probleem is: als er straks in Nederland geen dividendbelasting meer is, hoeven de fondsen dus ook niets meer namens de Belastingdienst te innen, en valt er niets meer te verrekenen. De betaalde belasting aan een buitenlandse belastingdienst gaat dan dus ten koste van het bedrag dat de Nederlandse beleggers aan winst krijgen uitgekeerd, aldus een conclusie van RTLZ over deze maatregel.

Dufas becijferde dat het nadeel voor klanten van beleggingsinstellingen uitkomt op 130 miljoen euro per jaar op basis van gegevens die het van de eigen leden heeft gekregen.

Instandhouding van afschaffing zal doorstroomfunctie beïnvloeden

Dufas vreest dat verdragslanden de afschaffing van de dividendbelasting op deze jaarlijkse winstuitkeringen aangrijpen om deze Nederlandse beleggingsfondsen de toegang tot de belastingverdragen te ontzeggen volgens de beleggersvereniging, die afschaffing van de dividendbelasting niet ziet zitten. Instandhouding van de dividendbelasting voorkomt volgens Dufas dat Nederland ‘een doorstroomfunctie krijgt voor beleggingskapitaal.’ Verdwijnt ze, dan hoopt Dufas dat het kabinet tijd en ruimte schept om na te denken over een oplossing voor de fondsen.